Portfolio > Chromatopia 1-6: the color of place

Chromatopia 5
Chromatopia 5
plant dyed fabric remnants
h 53" x w 23" x d 3"