Portfolio > Chromatopia 1-6: the color of place

Chromatopia 3
Chromatopia 3
plant dyed fabric remnants
h 43" x w 54" d 3"