Portfolio > Chromatopia 1-6: the color of place

Chromatopia 2
Chromatopia 2
plant dyed fabric remnants
h 53" x w 39" x d 3"